Project Description

Llanternes de senyalització marítima autònomes: 

– Final de pantalà 
– Obra marítima 
– Entrada a port 

LED KIT LLANTERNA AUTÒNOMA VLB 67 

La llanterna VLB 67 és una llanterna de senyalització marítima autònoma compacta per a curt abast. La font de llum de LED d’alt rendiment i la seva òptica acrílica de gran precisió converteixen la VLB67 en una llanterna molt eficient. La VLB 67 pot funcionar amb energia solar de forma autònoma per a ubicacions remotes o bé pot venir preparada per funcionar directament amb la xarxa elèctrica de 220VCA amb un transformador CA-CD a l’interior.

Els LED que s’utilitzen a les llanternes de Vega se seleccionen per oferir un òptim rendiment i proporcionar un feix potent, eficient i uniforme a 360º, amb l’opció d’una divergència vertical de més de 7º.

El pack fotovoltaic (Pfv) de la VLB 67 està disponible en dues versions, petit o gran, denominats PfvS i PfvG, respectivament.

Tots els models tenen 4 panells solars i contenen al seu interior un regulador solar i una bateria.

> ABAST: fins a 4,5 MN (T=0,74)
> COLOR: vermell, verd, ambre, blau i blanc
>PAMPALLUGUEIG: 246 ritmes
> ESTANQUEÏTAT: IP68

Baliza solar MBL160
Linterna leds VLB67
Linterna solar SL15 – Caract.Tcas
Spill Kit
MCL140
RBM 8E