Project Description

CARACTERÍSTIQUES DE LES MÀQUINES ABI TRAILERS:

La millor solució per a l’aprofitament de l’espai

Permeten posicionar les embarcacions en contacte entre elles

Funcionament extremadament simple

El carro fabricat en forma d’O es col·loca sota l’embarcació, i després de posar els suports en contacte amb el casc, s’eleva el conjunt de l’embarcació.

Fabricats conforme a la normativa CE 89/392

Se subministren amb doble sistema de comandament: mitjançant ràdio-control i en la màquina, la qual cosa permet realitzar les manutencions amb un solo operador i amb tota seguretat. carrosabi 02

TIPUS

Carros motoritzats autopropulsats

Dotats d’un sistema de autoequilibrado situat en el grup de rodes davanteres, que permet mantenir l’embarcació en posició horitzontal amb irregularitats en el terreny.
Direccions anterior i posterior independents, opcionalment es pot incloure direcció 90è, per a un òptim aprofitament de l’espai.

Carros motoritzats autopropulsats homologats per a carretera

Fabricats conforme a les normatives vigents i homologats com a màquines operadores. El sistema ideal per a qui no disposa d’un escar prop del mar. Dotats amb seient regulable, volant amb direcció assistida, i velocitat de translació amb regulació proporcional que evita moviments bruscos en el transport.

Carros motoritzats autopropulsats amfibis

Indicats per a instal·lacions que disposin d’una rampa de formigó amb pendent entorn del 10%. Tant el lloc de comandament com el grup dièsel hidràulic, es munten sobre dispositius telescòpics especials que permeten distanciar-los degudament de l’aigua.

DETALLS I ESPECIALS

ABI TRAILERS ha desenvolupat interessants solucions innovadores:

Versions de carros d’amplària i longitud variables: l’operador disposa d’un carro que s’adapta a qualsevol embarcació o bressol.

La presa de les embarcacions es pot realitzar:
> Directament sobre els suports (que poden ser regulables manual o hidràulicament)
> En cas d’embarcacions de vela de gran importància, mitjançant prolongacions especials
> Gràcies a les arpes, també es pot elevar i moure una embarcació encallada en un bressol.

La capacitat de càrrega dels carros va de les 12 a les 1.000 t., tant en versió estàndard com en versió amfíbia.