Project Description

Concepte modular: estalvi d’espai i fàcil instal·lació.

> Modular en la producció: quantitat de mòduls segons demanda,
fins a 4 amb el mateix equip d’impulsió i prefiltrat d’aigua de mar.
> Sistema de control electromecànic (no electrònic)
> Estructura d’alumini anticorrosiu – acabat epoxi.
> Bomba d’alta pressió en acer inox. AISI 316TI
> Regulador de pressió, ràcords en acer inox. AISI 316TI
> Prefiltros antisedimentos i consumibles standard.
> Sota consum: motor de 3 CV (per mòdul) 3,8A a 380V

Instrumentació de control

Manòmetres en inoxidable AISI 316T1

> Pressió de bomba aspiració mar.
> Pressió d’entrada a bomba d’alta.
> Pressió d’osmosi inversa.
> Cabalímetre de descàrrega.
> Conductímetre digital –ppmDS
> Emergències amb atur automàtic.
> Pressió d’alimentació d’aigua baixa.
> Pressió d’osmosi inversa excessiva.
> Dipòsit d’acumulació ple.

Dessalinitzadora Echotec