Project Description

EQUIPORT projecta solucions ambientals a la mesura de les necessitats dels clients amb equips fiables i de qualitat. 

Equips d’aspiració d’aigües brutes portàtils, fixos en un punt o en xarxa, per a aigües sanitàries i de sentina, amb tractament posterior per complir qualsevol pressupost o especificació tècnica.

SEAPUMP F2 

Equip fix combinat d’aspiració d’aigües sanitàries i de sentina.

Màximes prestacions i mínim manteniment al millor preu.

Equip estàndard fabricat íntegrament a Europa i amb servei tècnic a Espanya. L’equip SEAPUMP F2 permet aspirar aigües sanitàries i de sentina en un sol punt.

Com en qualsevol equip fix, cal instal·lar la canalització a les seves destinacions corresponents (fecals i separador d’hidrocarburs).

Construït en acer inoxidable AISI 316.

Quadre elèctric integrat amb clau per a la posada en marxa.

Doble bomba independent: bomba d’anell líquid amb triturador per aspirar aigües sanitàries, amb una potent i rapidíssima aspiració (cabal de 150 l/min), i bomba de rodet de cautxú nitrílic per a aigües de sentina.

Seapump F2

SEAPUMP P1 

Equip portàtil. Alternatives per realitzar qualsevol funció

Equiport ha desenvolupat, en col·laboració amb el prestigiós fabricant de bombes DELOULE, el versàtil equip pump-out SEAPUMP P-1 per resoldre d’una forma eficaç i econòmica l’aspiració d’aigües sanitàries i/o de sentina de les embarcacions.

L’equip pot ser dissenyat per aspirar només aigües de sentines, per aspirar aigües sanitàries o bé per realitzar les dues funcions amb un sol equip, afegint un dipòsit intercanviable suplementari molt fàcil de connectar/desconnectar.

L’equip portàtil estàndard va muntat en un carro d’acer inoxidable AISI 316 amb rodes i nansa amb 1 dipòsit de 200 l, però també es fabriquen versions a mida adaptades per a remolc o sobre bancada per col·locar-lesen qualsevol medi existent.

Característiques

> Disposa d’interruptor-disjuntor magnetotèrmic en caixa IP55, amb protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits.
> Instal·lació per a descàrrega del dipòsit a través de la bomba.
> Maniobra a baixa tensió i control de sondes per evitar el treball sense líquid.
> Aturada d’emergència.
> Sonda d’aturada automàtica per dipòsit ple.
> Connexions ràpides d’aspiració i d’impulsió.
>Amb mànega de succió de 15 metres tipus HI-VAC i ràcords d’aspiració normalitzats.

Seapump P1

BOMBES DE BUIT – BOMBES AUTOASPIRANTS D’ANELL LÍQUID 

Característiques 

>Aspiració potent i rapidíssima (fins a 8,5 m.c.a.).
>El temps d’autoencebament, amb una canonada de 50 metres,

50mmde diàmetre interior i 5 m.c.a. de desnivell en aspiració i 2 m.c.a. de contrapressió en la impulsió, és de 25 segons.
> Totes les parts en contacte amb el líquid estan construïdes
amb materials resistents a l’aigua de mar.
>La temperatura màxima del líquid bombejat pot arribar fins els 60ºC.
> Tanca mecànica grafit/silici de gran qualitat.

Muntatge 

> Bombes d’eix lliure.
> Grups amb motor elèctric normalitzat.
> La versió “F” incorpora un prefiltre de 2,5 mm de pas i una gran superfície filtrant (450 cm2).

Aplicacions 

> Sistema d’encebament d’instal·lacions de bombament.
> Aspiració d’aigües de sentina.
> Els models “TR” incorporen un triturador que les fa idònies per a l’aspiració d’aigües residuals amb presència d’elements filamentosos.
> En general, és ideal allà on calgui una potència d’aspiració impossible d’aconseguir amb altres tipus de bomba.

Bomba BUIT

HIDRANTS I RÀCORDS D’ASPIRACIÓ 

Són el complement necessari per a la descàrrega de les aigües residuals aspirades amb els equips portàtils: 

> A la xarxa de fecals (aigües sanitàries)
> Al separador d’hidrocarburs (aigües de sentina)

A les instal·lacions en xarxa se situen en els llocs d’amarratge que ofereixen la possibilitat de descarregar directament sense haver de desplaçar-se fins a un punt fix.


Estan formats per una vàlvula antiretorn, una vàlvula de bola desmuntable i un acoblament ràpid SNAPLOCK de 2″ i 1 1/4″de diàmetre.