Project Description

Els ganxos de fuita ràpida EQRH estan instal·lats en nombrosos ports del món a Europa, Àsia, els EUA, Amèrica del Sud, etc.

A més de l’obligat compliment de normatives d’assaig al 100% del 150% del tir nominal, destaquem la capacitat en I+D+i amb 38 patents pròpies, entre elles l’eficaç sistema de tret per control remot i el sistema de monitoratge de la càrrega opcionals.

La gamma inclou ganxos de fuita ràpida de 550 a 1500kN de tir i 1, 2, 3 o 4 ganxos (tir indicat per ganxo) i normalment inclou cabrestant encara que pot subministrar-se sense.