Project Description

Les estructures NAUTIRACK estan dissenyades i certificades per a l’entorn marí.

Galvanitzades en calent segons UNE-EN/ISO 1461

Calculades segons normativa vigent (FEM 10.2.02) per a resistir a la manutenció amb carretó elevador i a la col·locació de vaixells de fins a 3.000 Kg.

A més d’aquestes anàlisis estadístiques, s’han dut a terme estudis de resistència mecànica,amb càrregues climàtiques i sísmiques (ràfegues de vent, efecte d’arrossegament…). Aquests càlculs permeten obtenir una estructura NAUTIRACK completament conforme amb les exigències normatives EUROCODE 1 i amb la reglamentació parasísmica.