Project Description

Separadors d’hidrocarburs amb filtre coalescent extraïble i cabal nominal de 3 a 30 l/s. De formigó armat DIN 4281, monolítics, estancs i amb peces interiors d’acer inoxidable.
Homologats classe I, d’acord amb la normativa exigible DIN 1999 parts 4-6.
Norma Europea 858 (proporció residual màxima de líquid lleuger a la sortida del separador de 5 mg/lo ppm).
Ofereixen uns avantatges molt interessants pel què fa a la col·locació,ja que no requereixen una obra civil excessiva (només una fossa a terra), i el manteniment, atès que disposen d’un fàcil accés per a la neteja i tenen una alta capacitat de retenció d’olis. Sensor de nivell opcional.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS COALESCENT OLEOPATOR-K 

Cabal nominal: de 3 a 20 l/s. Segons DIN 1999 parts 4-6/Norma Europea EN-858 classe 1 (proporció residual màxima d’hidrocarbur lleuger a la sortida del separador de 5 ppm).

> Certificat de prova núm. z-54.8-67.
>Fabricat amb formigó armat segons la norma DIN 4281.
> Dissenyat per impedir la seva flotació.
> De tipus monolític amb revestiment interior.
> Sedimentador de fangs integrat.
> Preinstal·lació de presa de mostres.
> Elements interiors d’acer inoxidable.
> Filtre coalescent extraïble per a la neteja.
>Funcionament segons DIN 1999, parts 4-6, amb dispositiu d’obturació automàtica.
> Per a instal·lació soterrada.
> Màxima capacitat de retenció d’hidrocarbur (segons taula)
> Capacitat del sedimentador de fangs (segons taula)
> Diàmetre d’entrada/sortida DN segons les normes DIN 19522, DIN 19534 i 19537.
> Tapa de registre de ferro fos per a classe de càrrega D 400 o B 125 segons la norma DIN 19580/EN 124.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS OLEOMAX-K

> Màxima capacitat de retenció d’hidrocarburs: 506 litres.
> Volum total de fangs: 380 litres.
> Diàmetre d’entrada/sortida DN segons les normes DIN 19522, DIN 19534 i 19537.

Característiques

> Cabal nominal de 3 l/s, segons la norma DIN 1999 parts 4-6/Norma Europea EN-858, HOMOLOGAT CLASSE 1 (proporció residual màxima d’hidrocarbur lleuger a la sortida del separador de 5 mg/l o ppm).
>Fabricat amb formigó armat segons la norma DIN 4281.
> Dissenyat per impedir la seva flotació.
> De tipus monolític amb revestiment interior i sedimentador de fangs integrat.
> Preinstal·lació de presa de mostres i elements interiors d’acer inoxidable.
> Filtre coalescent extraïble per a la neteja.
>Funcionament segons DIN 1999, parts 4-6, amb dispositiu d’obturació automàtica.
> Per a instal·lació soterrada.
> Sensor de nivell opcional.