Project Description

El bloc de servei Tally T-6, la combinació de qualitat, dissenyo atractiu i resistència – elegància en el seu port

Disseny elegant i resistent

Fabricades en alumini marí anoditzat. Alumini grau 6063.

Excepcional resistència a l’ambient, amb cargols i accessoris inoxidables o inalterables.

Components amb els més alts estàndards de qualitat, assegurant la màxima vida útil de la torreta amb el mínim manteniment.

Gran nivell d’estètica i qualitat a un preu raonable.

Disposen de volanderes de sacrifici en la base que les preserven de qualsevol impacte.

Porta frontal amb sistema d’obertura/tanqui

Amb sistema d’obertura/tanqui, i possibilitat d’afegir pany per a limitar l’accés al aparellaje elèctric.

Certificada CE

Compleix la normativa CEI-7.709 sobre quadres de distribució i preses de corrent en marines, i el reglament de baixa tensió ITC-*BT-42.

Estanquitat IP66.

Múltiples possibilitats

La solució de subministrament completa.

Pot anar equipat amb un màxim de 6 preses elèctriques i 1 a 4 preses d’aigua.

Màxim amperatge admès per a aquest model: 125A IV (una sola presa).

Qualitat en cada detall

Opcionalment: personalització amb anagrama del port, preparació per a preses TV, Dades, Telèfon, Subjectacables, Suport de mànega, possibilitat d’incorporar moneder per a control de consums, color personalitzat de la torreta, cèl·lula fotoelèctrica d’encesa de la llum, preses d’aigua amb endoll ràpid (Press-Block, Non-Drip, …)

Dades tècniques

Alçada : 1.200 mm.

Pes : 15-22 Kg. (Depenent del model)
Es subministra amb base estàndard per a formigó – disponibles bases adaptades a qualsevol perfil d’pantalà

Balisa amb 2 làmpades de baix consum de 11W

Per al suport de mànega / subministrament d’aigua Tally ofereix a més la seva estilitzada columna Water Hose Stand disponible amb o sense presa d’aigua.

4 soluciones para el control de consumos:

Contadores de consumo eléctrico y/o de agua.

Inclusión de monedero para control de consumos de electricidad / agua.

Sistema TallyCard+ de tarjeta de prepago/identificación.

Sistema TallyBee de lectura centralizada de consumos transmitidos por radiofrecuencia.